ESPERANTO for DUMMIES - 2


1. Leestekst: Anna valt. Anna falas.
  (Wijs naar de blauwe pijltjes voor de vertaling.)
Het is een warme dag. Estas varma tago.
En kind fietst. Unu infano biciklas. En kind wandelt. Unu infano promenas.
Wie fietst? Kiu biciklas? Anna fietst. Anna biciklas.
Anna fietst goed. Anna biciklas bone.
Wie wandelt? Kiu promenas? Pedro wandelt. Pedro promenas.
Pedro wandelt traag. Pedro promenas malrapide.
De vader kijkt. La patro rigardas.
Plots, valt Anna. Subite, Anna falas.
Pedro lacht. Pedro ridas. De vader lacht. La patro ridas.
Anna lacht niet. Anna ne ridas. Anna huilt. Anna ploras.

2. Uitleg

3. Oefeningen: Wijs naar het juiste nummer.
  1. Geef het tegengestelde van groot in het Esperanto!
  Fout! Het tegengestelde van groot is klein! granda Neen! Dit wil zeggen: mooi! bela Juist! Goed zo! malgranda
  2. Vertaal: 'malvarma'.
  Oei-oei-oei! Verkeerd gegokt! warm Nee, het is zelfs niet 'warm'... zoek verder heet Jawel! En U heeft gewonnen: een gratis Esperanto-woordenboekje! Te verkrijgen op onderstaand adres! koud
  3. Vertaal: 'De vader lacht.'
  He, het is de vader die lacht! Niet Pedro! Pedro ridas. Flink! Doe zo voort! La patro ridas. Bijna juist! Alleen het bepaald lidwoord ontbreekt. Patro ridas.
  4. Antwoord op de vraag (zie tekst):
  Kiu ridas?
Anna ne ridas! Anna ploras! Anna ridas. Pedro ne falas! Pedro promenas kaj ridas. Pedro falas. Juist: zowel Pedro als de vader lachen. Pedro kaj la patro ridas.
5. Vertaal: Anna fietst snel.
Dit betekent: Anna fietst goed. Anna biciklas bone. Dit betekent: Anna fietst traag. Probeer nog eens! Anna biciklas malrapide.
Prima! Dit was de laatste oefening van les 2. Anna biciklas rapide.
Einde van les 2. Dan mag je verder naar les 3!
Info: fleja@esperanto.be